Horská služba ČR při výkonu své činnosti zejména

- organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu

- poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných

- vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor

- zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS

- provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení

- spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů

- informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách

- spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi

- sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení

- provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech HS

- provádí lavinová pozorování

- připravuje a školí své členy a čekatele

- spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí

 

© 2005 CZECH EXPEDITION TEAM